KARCOMICS MAGAZINE Banner

World Amateur-Professional Karcomics Cartoonists & Humourists

E

C.V./Biography/Özgeçmiş

Erdoğan BAŞOL

  Erdoğan Başol he was born in Istanbul in 1936. His first cartoons appeared in local magazines namely Karakedi (Blackcat) and Hafta (Week) in 1952. Since then his cartoons have been published in local and forelgn press.
He took part with his four friends in forming the group called United Cartoonist in 1975.
He also participated in two private exhibi- tions with the group in 1975 and 1978.
One of his cartoons were selected for exhi-
tion permamently by the cartoon museums in Italy (Tolentino), Poland (Warsaw), and Bulgaria (Gabrovo).
He vas various prizes in different categories
in the following internetional cartoon contest.
- Marostica, Tolentino, Vercelli, Fano (İtaly)
- Teajon (Korea)
- Gabrovo (Bulgaria)
- Haifa (İsrael)
- Sokobanja (Yogoslavia)
- Harbour (Avusturalia) 
- Carlsbad (U.S.A.)
- Chaine ( CHINESE )

  - Taipei ( TAİWAN ) 
He got two cartoon albums named (Karma- karışık) and (Kelamsız) collection of his cartoons they were published in 1984 and 2001
He was honoured with a prize by the Asso-
ciation of Press Information headed by the prime Ministry of Turkey. For his endless contributions to the development of the art of cartoon in Turkey over the last 30 years. 
Until recenty his cartoons on political issues were published in daily newspapers namely Akşam, Güneş, Cumhuriyet, Barometre, and Global.
He was elected as the chairman to the Association of Turkish Cartoonists for one year in 1995.
His studies as a free cartoonist have been in continuous progress so far.
  Erdoğan Başol 1936 yılında İstanbulda doğdu. İlk karikatürleri 1952 yılında Karakedi ve Hafta dergilerinde yayınlandı. 
O tarihten günümüze kadar yurt içindeki ve dışındaki değişik yayın organlarında karikatürleri sürekli olarak yayınlandı.1975 yılında dört karikatürcü arkadaşı ile (Birleşik Karikatürcüler Gurubu) nu kurdu ve bu gurupla 1975 ve 1978 yıllarında iki sergiye katıldı.
İtalya (Tolentino), Polonya (Varşova), Bulgaristan (Gabrovo) dünya karikatür müzelerine sürekli segilenmek üzere birer karikarürü kabul edildi.
- Marostica, Tolentino, Vercelli, Fano (İtalya)
- Teajon (Kore),Gabrovo (Bulgaristan), Haifa (İsrail), Sokobanja (Yogoslavya),Harbour (Avusturalya), Carlsbad (U.S.A.), Chaine ( CHINESE ), Taipei ( TAİWAN ) 
Uluslararası karikatür yarışmalarında çeşitli dallarda ödüller aldı. 1984 yılında "Karmakarışık", 2001 yılında "Kelamsız" adlı iki karikatür albümü yayınlandı.1989 yılında Türkiye Başbakanlık Basın yayın Enformasyon Müdürlüğünce Türk Karikatürüne otuz yılı aşkın hizmet plaketi ile onurlandırıldı.
Akşam, Güneş, Cumhuriyet, Barometre, Global gazetelerinde günlük siyasi karikatürler çizdi.
1995 yılında Karikatürcüler Derneği başkanlığına seçilerek bir dönem bu görevde bulundu.
Erdoğan Başol halen karikatür çalışmalarını serbest olarak sürdürmektedir. 

Address:

Erdoğan BASOL
Rızapaşa Yokuşu No:99
34450 - Sultanahmet - Istanbul - TURKEY
Tel&Fax:02163560836

erbasol@e-kolay.net

http://erdoganbasol.com

Erdoğan BASOL's Cartoon Examples...

 

ana sayfa  

 home

ismailkar e-mail

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2008© By Ismail Kar All right reserved.