Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması “Bağımlılıklardan Özgürleşmek”31 Ocak 2023

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Hakkında: Yeşilay dünyanın, ülkemizin ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nı düzenliyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan yarışma ile bağımlılıklarla mücadelemize dünyanın dört bir yanından karikatür sanatçılarını dâhil ederek çizgilerine kattıkları mizah unsuruyla oluşturdukları etkileyici mesajları topluma aktarılması hedefleniyor.
Yarışmanın Konusu: “Bağımlılıklardan Özgürleşmek”
Karikatür yarışmasının bu yılki konusu; “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” olarak belirlendi. Bu tema etrafında; karikatüristlerimizin alkol, sigara, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının insanlarımızın sağlığını bozması, vakitlerini değerli geçirmelerini engellemesi ve sosyal hayattan kopmalarına karşı farkındalık oluşturulması amaçlıyor.
Sağlıklı yaşamın gücünü ve etkisini karikatüristlerin gözünden dünya ve gençler ile paylaşılması isteniyor. Yarışmaya gençlerin katılımını artırmak için “16 Yaş Altı” kategorisi de eklendi.

KATILIM KOŞULLARI: 
SAYI: En çok 3 eser gönderilebilir, ödül almamış olmak şartıyla başka yerde yayınlanmamış eserler katılabilir.
BOYUT: A4 veya A3
TEKNİK: Siyah beyaz veya renkli
DİL: Türkçe veya İngilizce ( Gerektiği halde yazı kullanılacaktır. Ancak sözel/yazılı değil görsel anlatım ön planda tutulacaktır. )
KATILIM: Sanatçı, karikatürlerini A4 veya A3 ölçülerinde, 300 dpi, en fazla 5 MB olacak şekilde, JPG formatında en geç 31 Ocak 2023 tarihine kadar web sitesi üzerinden göndermelidir.
TELİF: Yarışmaya başvuru yapılan tüm eserler dereceye girip girmediğine bakılmaksızın yarışmacıya iade edilmeyecek ve Yeşilay’a teslim tarihinden itibaren eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen tüm mali ve manevi hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını men etmek) yurt içinde ve yurt dışında yer, içerik, mecra, süre, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tüm eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olup, bu hak ve yetkilerini eserin aslının ve/veya işlemesinin bütünü için kullanabileceği gibi, eserin aslının ve/veya işlemesinin bir kısmi için de kullanabilecektir.
Yarışmada dereceye giren tüm eserlerin orijinalleri, eser sahipleri tarafından ödül töreni öncesinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ ne teslim edilecektir.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yarışmaya başvuran tüm eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
Eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Yeşilay’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Yeşilay’ın tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedeli, Yeşilay’ın ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Yeşilay hesaplarına iadesini gerçekleştirecektir.
Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Türkiye Yeşilay Cemiyetine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.
TAKVİM:
1 ARALIK 2022 ESER GÖNDERİM BAŞLANGIÇ 
31 OCAK 2023 ESER GÖNDERİM BİTİŞ 
3 ŞUBAT 2023 DEĞERLENDİRME SÜRECİ
10 ŞUBAT 2023 SONUÇLARIN DUYURULMASI
7 TEMMUZ 2023 ÖDÜL TÖRENİ
ÖDÜLLER:
25.000 Birincilik Ödülü, 20.000 İkincilik Ödülü, 15.000 Üçüncülük Ödülü, 3 KİŞİYE 10.000 Başarı Ödülü, 10.000 Mazhar Osman Ödülü ( Mazhar Osman kimdir? Mazhar Osman Kimdir?×
1884 yılında doğan ve 1951 yılında hayatını kaybeden Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran hekimdir. Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkların çağdaş yöntemlerle tedavisinde öncülük etmiştir. 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla Yeşilay’ı kurmuş ve 1945 yılına kadar başkanlığını üstlenmiştir.), 3 KİŞİYE 10.000 16 Yaş Altı Kategorisinde
Ödül kazanan tüm sanatçılara plaket verilecek ve ödül kazanan tüm sanatçıların yol ve konaklama masrafları Yeşilay tarafından karşılanacaktır.
JÜRİ:
Metin Peker Karikatürcüler Derneği Başkanı ve Karikatürist
Prof. Dr.Peyami Çelikcan Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı
Özcan Çalışkan Yeşilay Etkinlik Birimi Müdürü ve Karikatürist
Vladimir Kazanevsky Karikatürist ve 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Birincisi
Fethi Gürcan Mermertaş Karikatürist

International Green Crescent Cartoon Contest “Life Overcomes Addictions”31 January 2023

SUBJECT: About the International Green Crescent Cartoon Contest
The Green Crescent organizes the International Green Crescent Cartoon Contest to raise awareness and draw the attention of people in the world, in yesilaylogo2022.pngour country, and particularly young people to addictions. The contest, the 7th of which will be held this year, will include cartoonists from all over the world who will convey to society the touching messages they create with a trace of humor between the lines.
The Contest’s Theme: “Life Overcomes Addictions”
The theme of the cartoon contest is decided; “Life Overcomes Addictions”. We aim that through our cartoonist’s work on this theme, we will raise awareness against the alcohol, tobacco, drug, gambling, and technology addictions that harm the health of our people, prevent them from spending quality time, and cause them to break away from social life. We want the power and impact of healthy living to be shared with the world and with youth worldwide through the eyes of cartoonists.

CONTEST'S SUBJECT: About the International Green Crescent Cartoon Contest
The Green Crescent organizes the International Green Crescent Cartoon Contest to raise awareness and draw the attention of people in the world, in our country, and especially young people to addictions. The contest, the 6th of which will be held this year, will include cartoonists from all over the world who will convey to society the touching messages they create with a trace of humor between the lines.
The Contest’s Theme: “Breaking Free of Addiction”
We aim that through our cartoonist’s work on this theme, we will raise awareness against the alcohol, cigarette, substance, gambling, and technology addictions that harm the health of our people, prevent them from spending quality time, and cause them to break away from social life. We want the power and impact of healthy living to be shared with the world and with youth worldwide through the eyes of cartoonists. In order to increase the participation of young people in the contest, the "Under 16" category was added this year.
CONTEST CALENDAR
1 DECEMBER 2022 START OF SUBMISSIONS
31 JANUARY 2023 END OF SUBMISSIONS
3 FEBRUARY 2023 JURY EVALUATION
10 FEBRUARY 2023 ANNOUNCEMENT OF WINNERS
7 JULY 2023 AWARD CEREMONY
AWARDS:
25.000 1st Prize
20.000 2nd Prize
15.000 3rd Prize
3 PEOPLE 10.000 Success Prize
10.000 Mazhar Osman Prize ( About Mazhar Osman )
3 PEOPLE 10.000 In The Under 16 Category
All award winning artists will be given a plaque and travel and accommodation costs will be covered.
JURY:
Metin Peker President of the Cartoonists' Association and Cartoonist
Prof. Dr.Peyami Çelikcan President of Science Board of Green Crescent
Özcan Çalışkan Event Unit Manager of Green Crescent and Cartoonist
Vladimir Kazanevsky Cartoonist and Winner of 6th International Green Crescent Cartoon Contest
Fethi Gürcan Mermertaş Cartoonist

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2022© By Ismail Kar All right reserved.