"Yaşama Hak Tanıyın" Karikatür Yarışması / Türkiye  23 Ağustos 2019

UMUT VAKFI 28 EYLÜL 2019 – BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ 24. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ YARIŞMASI
“BİREYSEL SİLAHSIZLANMA: YAŞAMA HAK TANIYIN” KONULU ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

UMUT VAKFI ve BİREYSEL SİLAHSIZLANMA
Vakfın amacı; kurulduğu 1993 yılından bugüne, dünyada ve ülkemizde hızla artan, herhangi bir hukuki gerekçesi olmadan kontrolsüz bireysel silahlanma, bilinçsizce silah bulundurma, kullanma sonucu yaşanan bireysel ve toplumsal acılara dikkat çekerek “Bireysel Silahsızlanma” bilinci oluşturmaktır. Toplum ve bireylere yönelik“Hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için” hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma konusunda akademik çalışmaların yanı sıra eğitimler ve kampanyalar gerçekleştirir. Kamuoyu oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.
KARİKATÜR, var olan toplumsal sorunları mizahi ve evrensel çizgi dili ile anlatan, her soruna çözüm önerileri getirmese bile, sorunu net bir şekilde hicvederek ortaya koyan bir sanat aracıdır. Umut Vakfı geleneksel “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü yarışmanın konusu bu nedenle 2019 senesinde karikatür olarak belirlenmiştir. 24. Geleneksel Ödüllü bu yarışma aynı zamanda Umut Vakfı’nın uluslararası düzeyde düzenlediği birinci yarışma olma özelliği taşımaktadır.
“28 EYLÜL BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNܔ KARİKATÜR YARIŞMASI KONUSU
Karikatür Yarışmasının konusu “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” olarak benimsenmiştir.
*AMAÇ
Bu yarışmanın amacı, karikatür sanatının tüm olanaklarını kullanarak toplumumuzda gün geçtikçe artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdelemek ve kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek olacaktır.
*KOŞULLAR
1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, Umut Vakfı çalışanları ve birinci derece yakınları dışında tüm amatör ve profesyonel tasarımcılara açıktır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Daha önce ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
4. Her yarışmacı, en fazla 3’er eserle yarışmaya katılabilir.
5. Gönderilen karikatürler A3 (29,7 x 42 cm) ya da A4 (29,7 x 21cm) ebadında olacaktır.
6. Yarışmacıların, eserin kısa öyküsünü ve izlenimlerini gönderilere eklemeleri önerilir.
7. Katılım formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir.
8. Bu koşulları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Eksiksiz ve hatasız doldurulan katılım formu, eserlerin basılı halleri kargo ya da postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak Yarışma Sekretaryasına elden teslim edilmeli ya da gönderilmelidir.
10. Kargo ya da postada meydana gelecek zarardan, oluşacak gecikmelerden veya kaybolmalardan Umut Vakfı sorumlu tutulamaz.
11. Ödüllendirilen eserler iade edilmeyecektir.
12. Ödüllendirilmeyen ve Umut Vakfı’na bağışlanmamış eserlerin sahipleri, eserlerini Umut Vakfı’ndan şahsen alabilirler ya da eserler ödemeli olarak kargo ile gönderildikleri ambalajda eser sahiplerine 15 Kasım 2019 tarihine kadar iade edilir.
Başvuru formunun ayrılmaz bir parçası kabul edilen bu şartnamede yazılı olan koşulları kabul eden başvurucu bu şartnameyi seçtiği rumuzu yazarak altını imzalamıştır. 
*YARIŞMA TESLİM ADRESİ
Ad Soyad : Ebru İlke Bingör
Tel : 0212 216 06 70
Adres : Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No:52/1 Gayrettepe – Beşiktaş, İSTANBUL
E-posta : ebru.ilke@umut.org.tr – vakif@umut.org.tr
*SEÇİCİLER KURULU (Soyadına göre alfabetik sırayla)
Dr. Ayhan Akcan (Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
Sunnerberg Constantin (Karikatürist – Belçika)
Dr. Kadir Doğruer (Karikatürist)
Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Karikatürist, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
Miroslaw Hajnos (Karikatürist – Polonya)
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni) 
Av. Fikret İlkiz (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Özben Önal (Umut Vakfı Başkanı)
Metin Peker (Karikatürist, Karikatürcüler Derneği Başkanı)
Sibel Savacı (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Deniz Zeyrek (Sözcü Gazetesi Köşe Yazarı)
*ÖDÜLLER
Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen Karikatür Yarışması’nda, katılan eserlerin değerlendirilmesi sonucunda Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri Seçiciler Kurulu tarafından açıklanacaktır. Dereceye giren yapıtlara verilecek ödüller şöyledir:
• Birincilik Ödülü : 3.000 $ 
• İkincilik Ödülü : 2.000 $
• Üçüncülük Ödülü : 1.500 $
Ayrıca Seçiciler Kurulu, her dalda özel ödül (plaketi) ve mansiyon (plaketi) ile eserlerin övgüye değer görüldüğünü belirlemekte serbesttir.
*YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 23 Ağustos 2019 Cuma
Seçici Kurul Toplantısı : 04 Eylül 2019 Çarşamba
Ödül Töreni : 28 Eylül 2019 Cumartesi
ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, 28 Eylül 2019 günü düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır.
*TELİF HAKKI 
Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı, yarışmada ödül alan ve bağışlanan çalışmaları katılımcının ismi açık olarak belirtilerek 5846 sayılı yasa kapsamında kullanma hakkına sahip olacaktır. 
Ödül alan ve eserini bağışlayan katılımcılar, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na bedelsiz olarak devretmiş sayılacakları kullanım hakkıyla eserlerinin Umut Vakfı’nın tüm çalışmalarında, tanıtım, etkinlik ve eğitimlerinde, afiş, katalog, broşür armağan kitap ve bunun gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanılmak, gösterilmek ve medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere kullanım haklarına sahip olduğunu, çoğaltma, yayma, dağıtım ve gösterme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
Ödül alan veya eserini bağışlayan katılımcı, eserini teslim ettiği andan itibaren, Vakıf’ın amaçlarıyla sınırlı olarak yazılı basın, radyo ve televizyon ve diğer kitle iletişim araçları ile internet ortamındaki yayınlar, afiş, broşür, katalog, ajanda, poster, CD, DVD ve tüm dijital ortamlarda ya da takvim olarak yayınlanması bakımından yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkını Vakıf’ın devraldığını kabul ve taahhüt eder.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, bu yapıt nedeniyle 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve eser sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kurum olarak Umut Vakfı’na aittir.
*DİĞER HUSUSLAR
Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde katılımcı ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlık halinde Seçici Kurul yetkilidir.
Yarışmaya katılacaklara başarılar dileriz.

Umut Foundation International Cartoon Contest / Türkiye  23 August 2019

UMUT FOUNDATION
28 SEPTEMBER 2019
INDIVIDUAL DISARMAMENT DAY
24TH TRADITIONAL PRIZE CONTEST
“INDIVIDUAL DISARMAMENT: GIVE LIFE A CHANCE”
SPECIFICATION FOR THE THEMED INTERNATIONAL CARTOON CONTEST
*UMUT FOUNDATION AND INDIVIDUAL DISARMAMENT 

Since its foundation in 1993, Umut Foundation carries out its activities with the aim of raising awareness about “Individual Disarmament” by drawing attention to uncontrolled individual armament without any legal justification, which is increasing worldwide and in our country, irresponsible possession of guns, and personal and social pains experienced as a result of this. “As citizens who know, demand and implement their rights and responsibilities in order to lead lives worthy of human dignity, and to leave our children a world where there is no violence and the culture of peace prevails” Umut Foundation organizes trainings, campaigns and academical works on subjects like the rule of law, peace and reconciliation, citizen consciousness, all kinds of violence and individual disarmament for the society and individuals. It also carries out activities to build public opinion, to inform and raise the awareness of public.
CARICATURE is an artistic tool which depicts the existing social problems with a humorous and universal language of drawing, revealing the problem by clearly satirizing it even though it cannot offer a proposal for every problem. For this reason, the prize contest organized as part of Umut Foundation’s traditional “28th September Individual Disarmament Day” activities is devoted to the theme of caricature in 2019. This 24th Traditional Prize contest is the first international contest held by Umut Foundation.
*THEME OF THE “28TH SEPTEMBER INDIVIDUAL DISARMAMENT DAY” CARTOON CONTEST
The theme of the Cartoon Contest was adopted as “Individual Disarmament: Give Life a Chance”. 
*OBJECTIVE 
The aim of this contest is to address the possible reasons, outcomes and dangers of the increasing individual armament in our society by using all the opportunities of the art of caricature, and to raise awareness in the public.
*TERMS AND CONDITIONS 
1. The contest is open to all amateur and professional designers except for the Selection Committee Members, Umut Foundation employees and their immediate relatives. 
2. Participation in the contest is free-of-charge. 
3. Works which previously took prizes cannot enter the contest. 
4. Each contestant can participate with a maximum of 3 works. 
5. Caricatures sent should be in A3 (29.7 x 42 cm) or A4 (29.7 x 21cm) dimensions.
6. It is advisable for contestants to add a short story and their impressions of the work with the application. 
7. Participation form should be filled completely and accurately. 
8. Works which do not meet these conditions will not be evaluated. 
9. Completely and accurately filled participation form and printed versions of the works should be handed over by hand or sent to the Contest Secretariat, packaged in a way that it won’t be damaged in cargo or mail. 
10. Umut Foundation cannot be held responsible for any damages, delays or losses occurring in cargo or mail. 
11. Awarded works will not be returned. 
12. Owners of the works which did not receive a prize and were not donated to Umut Foundation may take their works back from Umut Foundation personally, or the works will be returned to their owners until 15th November 2019 by reverse-charge cargo in the package in which they were sent. 
The applicant who accepts the conditions stated in this specification, which is an integral part of the application form, has signed this specification by writing his/her choice of nickname. 
*CONTEST DELIVERY ADDRESS
Name Surname: Ebru İlke Bingör
Telephone: 0212 216 06 70
Address: Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No:52/1 Gayrettepe – Beşiktaş, ISTANBUL
E-mail: ebru.ilke@umut.org.tr – vakif@umut.org.tr
*SELECTION COMMITTEE (In alphabetical order according to surname)
Dr. Ayhan Akcan (Psychiatrist, Umut Foundation Member of Board of Directors)
Sunnerberg Constantin (Caricaturist, Belgium)
Dr. Kadir Doğruer (Caricaturist)
Assoc. Prof. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Caricaturist, Yeditepe University Faculty of Fine Arts)
Miroslaw Hajnos (Caricaturist, Poland)
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (Specialist on Communication) 
Attn. Fikret İlkiz (Umut Foundation Elected Trustee and Member of Board of Directors)
Özben Önal (President of Umut Foundation)
Metin Peker (Caricaturist, President of the Association of Caricaturists)
Sibel Savacı (Umut Foundation Elected Trustee and Member of Board of Directors)
Deniz Zeyrek (Columnist at Sözcü Newspaper)
*PRIZES
Upon completion of the assessment of participating works in the Cartoon Contest organized as part of Umut Foundation 28th September Individual Disarmament Day event, prizes for the First, Second and Third Place will be announced by the Selection Committee. Prizes for the highest-ranking works are as follows:
• Grand Prize : 3,000 $ 
• Second Prize : 2,000 $
• Third Prize : 1,500 $
In addition, the Selection Committee is free to point out that the works were considered to be deserving praise with a special award (plaque) and honorable mention (plaque) in every category.
*CONTEST CALENDAR
Deadline for Participation: 23rd August 2019, Friday
Meeting of the Selection Committee: 4th September 2019, Wednesday
Award Ceremony: 28 September 2019, Saturday
*AWARD CEREMONY
The prizes for the works receiving a prize will be presented to their owners at the Award Ceremony which will take place on 28th September 2019.
*COPYRIGHTS 
Umut Foundation for Raising Honorable Leaders will have the right to use the works, which receive a prize in the contest and are donated, within the scope of law no. 5846 by explicitly mentioning the participant’s name. 
Participants who receive a prize and donate their work accept that, with the usage right which they are considered to have transferred to Umut Foundation for Raising Honorable Leaders free-of-charge, Umut Foundation has the right of use for their works including the right to use them in all of its works, advertisements, activities and trainings, in placards, catalogues, brochures, gift books and all other similar promotional materials, to display and publish them in media, as well as the right to copy, circulate, distribute and display them.
Participants who receive a prize and donate their work accept and undertake that, limited to the purposes of the Foundation, the Foundation takes over the usage right of the participating works with regard to publications in printed media, radio and television and other mass media as well as in the internet, their publication in placards, brochures, catalogues, day planners, posters, CDs, DVDs and all digital platforms or as a calendar.
The participant accepts, declares and undertakes that the work he/she has sent to the contest belongs completely to him/her, he/she is the sole and absolute addressee for the claims of 3rd parties which may arise from FSEK no. 5846 and other laws due to this work, legal and criminal liability with regard to the work belongs completely to him/her, and that Umut Foundation has no legal or criminal liability with regard to the referred aspects (and that it reserves the right of recourse to the work’s owner).
The right of use belongs to Umut Foundation as the regulatory body together with the work’s owner. 
*MISCELLANEOUS
Persons participating in the contest are deemed to have accepted the contest conditions and selection committee decisions in advance.
In matters not addressed in the specification or in case of doubt, Selection Committee will act as an arbitrator between the Participant and Umut Foundation. In case of disputes, the Selection Committee has the authority.
We wish all the participants success.