“TEK YOL BARIŞTIR” 25 Haziran 2023

Sivil Toplum Kalkınma Kuruluşları Koordinatörü Lleida ve Humoralia'nın diğer Dayanışma Hareketleri “TEK YOL BARIŞTIR” Grafik Mizah Şovunu düzenliyor.
serginin amacı, tüm insanlar için onurlu olanaklar ve yaşanabilir bir gelecek yaratmanın tek yolu olarak Barış Kültürü hakkında farkındalık yaratmak; çünkü barış sadece çatışmaların olmaması değil, aynı zamanda olumlu,
Diyalog, anlayış ve karşılıklı işbirliğinin teşvik edildiği ve her türlü ayrımcılık ve baskının ortadan kaldırılmasını, adalet ve eşitliği teşvik etme iradesini ve hayata derin bir saygı uygulamasını gerektiren dinamik ve katılımcı bir süreçtir.
Sunum
bazlar
1. Sergiye profesyonel ya da amatör her sanatçı katılabilir.
2. Serginin konusu, yaşama, insana ve onuruna saygıyı yansıtan, İnsan Haklarını ön planda tutan, şiddetin her türlüsünü reddetmeyi ve şiddete başvurmayı reddeden değerler, tutumlar ve davranışlar bütünü olarak anlaşılan Barış Kültürüdür. özgürlük, adalet, dayanışma ve dayanışma ilkelerine bağlılık
insanlar, gruplar ve bireyler arasında anlayış ve saygının yanı sıra hoşgörü (Birleşmiş Milletler, barış kültürü bildirgesi, 1999).
3. İşlerin alımı 25 Haziran 2023'te sona eriyor.
4. Çalışmalar DIN A4 (210mm x 297mm) veya oransal format ile her türlü teknikte yapılabilir.
5. Katılımcılar, mümkünse yazısız olarak siyah beyaz veya renkli olmak üzere en fazla 3 eser gönderebilirler. Bir metin eklenmesi durumunda, bu Katalanca, İspanyolca, İngilizce veya Fransızca olmalıdır.
6. Eserler odm@coordinadora-ongd lleida.cat adresine JPG veya JPEG formatında 300 dpi olarak e-posta ile gönderilmelidir. yazarın adı ve soyadı, takma adı, posta adresi, uluslararası ön ekli telefon numarası, e-posta, sosyal ağlar (instagram, twitter, facebook veya sanatçının web sitesi) kısa özgeçmişi ve yazarın fotoğrafı veya karikatürü.
Kuruluş, eserin teslim alındığını e-posta yoluyla teyit etmeyi taahhüt eder.
8. Serginin kar amacı gütmemesi nedeniyle seçilen eserlere maddi bir ödül verilmeyecektir. Ancak kuruluş, seçilen eserlerin yazarlarına basılı kataloğun 2 nüshasını posta yoluyla göndermeyi taahhüt eder.
9. Seçilen eserlerin yer aldığı çevrimiçi bir katalog düzenlenecek ve Coordinadora'nın www.coordinadora ongd-lleida.cat adresindeki web sitesinde yayınlanacaktır.
10. İnsan Hakları ve Grafik Mizah ve tasarım alanında yetkin uzmanlardan oluşan bir jüri, sunulan eserler arasından 50 eser seçecektir.
11. Jüri kararı geri alınamaz.
12. Seçilen çizimler, Humoràlia ve Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida'nın gezici sergisinin parçası olacak.
13. Eserler dijital olduklarından yazarlarına iade edilmeleri gerekmemektedir.
14. Yazarın yarışmaya katılması, yalnızca duyarlı hale getirmek amacıyla eserin çevrimiçi bir katalogda yayınlanmasına ve sergilenmesine izin verilmesi anlamına gelir.
barış için hareket etme ihtiyacı hakkında nüfus ve asla kar için olmayacak. Eserin yayımlandığı tüm desteklerde daima yazarın adı belirtilir.
15. Katılım, bu koşulların tam ve koşulsuz kabulü anlamına gelir. Ortaya çıkabilecek tüm sorular jüri tarafından çözülecektir.

 “PEACE IS THE ONLY WAY“June 25th, 2023

The Coordinator of No-Governmental Development Organisations and others Solidarity Movements of Lleida and Humoralia organize the Graphic Humor Show “PEACE IS THE ONLY WAY“.
The aim of the exhibition is to raise awareness about Peace Culture as the only way to create possibilities of dignity and a livable future for all people; since peace is not only the absence of conflicts, but also requires a positive, 
dynamic and participatory process in which dialogue, understanding and mutual cooperation are promoted, and requires the elimination of all forms of discrimination and oppression , the will to promote justice and equality and the practice of a deep respect for life.
Presentation 
Bases
1. Any professional artist or amateur can take part in the exhibition.
2. The topic of the exhibit is Peace Culture understood as a set of values, attitudes and behaviors that reflect respect for life, human beings and their dignity, and that put Human Rights in the foreground, the rejection of violence in all its forms and adherence to the principles of freedom, justice, solidarity and 
tolerance, as well as understanding and respect between peoples, groups and individuals (United Nations, declaration for a culture of peace, 1999). 
3. The reception of works ends on June 25th, 2023.
4. The works can be made in any technique, with the DIN A4 (210mm x 297 mm) or proportional format.
5. Participants may send a maximum of 3 works, in black and white or in colour, if it is possible without text. In case of including a text, this must be in Catalan, Spanish, English or French. 
6. Works have to be sent by e-mail to odm@coordinadora-ongdlleida.cat to 300 dpi in JPG o JPEG format 7. In the same e-mail, include a document containing the following information: Title of the work, name and surname, pseudonym, postal address, telephone number with international prefix, e-mail, social networks (instagram, twitter, facebook or artist’s website) brief resume and photo or caricature of the author.
The organization undertakes to confirm receipt of the work via e-mail.
8. Due to the non profit nature of the Exhibition, the selected works will not be awarded financially. However, the organization undertakes to send 2 copies of the printed catalog to the authors of the selected works by post.
9. An on-line catalog with the selected works will be edited and published on the Coordinadora’s website www.coordinadoraongd-lleida.cat
10. A jury made up of qualified specialists in Human Rights and Graphic Humor and design will make a selection of 50 works from among those presented.
11. The jury’s decision will be irrevocable.
12. The selected drawings will be part of a touring exhibition by Humoràlia and the Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.
13. The works, as they are digital, do not need to be returned to the authors.
14. The participation of the author in the contest implies the authorization of the publication and exhibition of the work, and in an online catalog, solely for the purpose of sensitizing 
the population about the need to act for peace, and will never be for profit. In all the supports where the work is published, the name of the author will always be indicated. 
15. Participation implies full and unreserved acceptance of these conditions. Any questions that may arise will be resolved by the jury

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2023© By Ismail Kar All right reserved.

.