Tapir 8th year ICF CZK April 30th, 2023
Tapir 8. yıl ICF Çekoslavakya 30 Nisan 2023
Tapir 8th year ICF CZK April 30th, 2023
RULES:
Creation of the world
1- We accept cartoons only on the topic you entered
2- Total number of cartoons per author: 3 pieces
(Really please only submit 3 works. No less, no more. Fewer jokes means disqualification, more jokes means the top three will enter the contest. Other jokes will be disqualified.)
3- A cartoon must not have won an appraisal at previous competitions
4- Cartoons should only be sent electronically using the form (see below) or on: mfkh@email.cz
5- Deadline April 30th, 2023
6- The technical parameters should be as follows: at least 300 DPI; JPG-, PNG-or PDF-format
7- By sending their cartoons, the author agrees with the following:
a) The organizer can use the cartoons for the promotional purposes of this International Festival of Cartoons
b) The cartoons will be used in Tapír, magazine of humor and satire
Award Winning Works:
1st Prize 15.000 CZK
2nd Prize 10.000 CZK
3rd Prize 5.000 CZK
Application form for click here...>>
Tapir 8. yıl ICF Çekozlavakya 30 Nisan 2023
kurallar:
Dünyanın yaratılışı
1- Sadece girdiğiniz konuyla ilgili karikatürleri kabul ediyoruz
2- Yazar başına düşen toplam 3 adet karikatür gönderin. Daha az değil, daha fazla değil. Daha az şaka diskalifiye anlamına gelir, daha fazla şaka ilk üçün yarışmaya katılacağı anlamına gelir. Diğer şakalar diskalifiye edilecektir.)
3- Bir karikatür önceki yarışmalarda değerlendirme kazanmamış olmalıdır
4- Karikatürler sadece form (aşağıya bakınız) kullanılarak veya aşağıdaki adresten elektronik olarak gönderilmelidir: mfkh@email.cz
5- Son başvuru Tarihi 30 Nisan 2023
6- Teknik parametreler aşağıdaki gibi olmalıdır: en az 300 DPİ; JPG, PNG veya PDF formatında
7- Yazar karikatürlerini göndererek aşağıdakileri kabul eder::
a) Organizatör, karikatürleri bu Uluslararası Karikatür Festivalinin tanıtım amacıyla kullanabilir
b) Karikatürler Tapir, mizah ve hiciv dergisinde kullanılacaktır.
Ödüllü Eserler:
1. lik Ödülü 15.000 CZK
2. lik Ödülü 10.000 CZK
3. ödül 5.000 CZK
Başvuru formu için tıklayın...>>

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2022© By Ismail Kar All right reserved.

.