Spirito di Vino 2023 24° International Competition for cartoonists on the world of wine
Thursday 1 June to Friday 20 October 2023

How to participate;
Italian and foreign artists can participate in the competition, only individually, from 18 years of age in 2023. Participants will be divided into two categories: from 18 to 35 years, under section, and from 36 years, over section.
The works can be submitted from Thursday 1 June to Friday 20 October 2023. To take part to the competition, the cartoonists need to register in the competition section of the website www.spiritodivino.cloud, download the competition rules, as well as the registration form.
The works received after the aforementioned deadline will not be accepted.
The duration of the competition is scheduled from Thursday, June 1 to Friday, October 20, 2023.
In order to participate at the contest, you need to:
Read the complete rules ...>>
Fill out the "PARTICIPATION FORM" ...>>
and
upload the work in jpg format in high resolution (300 dpi)
Spirito di Vino 2023 24° International Competition for cartoonists on the world of wine

Art. 1 – Subject of the competition:Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia holds a competition called “Spirito di Vino” to award prizes to authors of satirical cartoons focussing on the world of wine and wine culture. The participation to the competition is free of charge.
Art. 2 – Participation to the competition:The competition is open to artists coming from Italy and abroad, exclusively on an individual basis, over 18 years old (who turn 18 in 2023 and above). Participants will be split into two categories: the “under”, from 18 to 35 years old, and the “over”, above 36 years old.
Art. 3 – Work format and requirements:The satirical cartoons can be drawn manually or digitally with any technique, black and white or colour. Each participant is entitled to only submit one work. The manually works are to be signed in a non invasive way with ©Name and Surname of the author in the corner (front) or in the back of the page.
Art. 4 – Deadline and submission of the works:The works can be submitted from Thursday 1st June to Friday 20 October 2023. To take part to the competition, the cartoonists need to register in the competition section of the website www.spiritodivino.cloud, download the competition rules, as well as the registration form.
The works shall be uploaded on the website www.spiritodivino.cloud, together with the registration form, in jpg and high resolution (300 dpi) format.
The works received after the aforementioned deadline will not be accepted.
Art. 5 – Exclusion:The works that do not comply with the rules stipulated by art 1, 2, 3, 4 will not be accepted.
Art. 6 – Members of the jury:Movimento Turismo del Vino selected a jury made of great masters of the Italian satire, such as Giorgio Forattini, Alfio Krancic, Emilio Giannelli, Valerio Marini and other leading personalities from the world of cartoons, graphics and food&wine. The decisions of the jury are unquestionable and irrevocable.
The jury will assess the capacity of the cartoonists to best interpret the proposed topic
Art. 7 – Prizes:The prizes up for grabs for the three winners will be distributed as follows
1° prize - “under”: 78 bottles, 2° prize - “under”: 54 bottles, 3° prize - “under”: 30 bottles
1° prize - “over”: 78 bottles, 2° prize - “over”: 54 bottles, 3° prize - “over”: 30 bottles
Shipping to countries outside Europe is not guaranteed.
Art. 8 – Awarding ceremony and exhibition:During the awarding ceremony, the works selected by the jury for the finals will be put on display in an exhibition held in a representative location.
Art. 9 – Copyright:By participating in the competition, the cartoonists grant Movimento Turismo del Vino the non-exclusive right to reproduce, publicise and promote the works – with the sole obligation to mention the author – on digital material (websites, social networks, TV programmes, online magazines, etc.), on any material connected to the competition (brochures, flyers, folders, invitations, billboards, shoppers, etc.), on the catalogue of the exhibition, as well as on postcards, calendars and posters. This list is not complete and just gives some examples of the possible ways in which the organisers are entitled to use the works. The use of the aforementioned works by the organisers does not entitle the cartoonists to claim any income. The participants guarantee that they are the authors of the submitted works, explicitly lifting and removing any liability from the organisers in case any compensation is claimed by third parties for any circumstance. Such authors declare, taking full civil and criminal liability, that the submitted works do not violate the relevant legislation.
Art. 10 – Approval of the competition rules:By participating to the competition, the artists declare that they fully acknowledge and accept all the conditions and clauses illustrated in this document.
Spirito di Vino 2023 24° Şarap dünyasında karikatüristler için Uluslararası Yarışma
1 Haziran Perşembe ile 20 Ekim 2023 Cuma

Nasıl katılacağım;
İtalyan ve yabancı sanatçılar 2023 yılında 18 yaşından itibaren sadece bireysel olarak yarışmaya katılabilir. Katılımcılar 18-35 yaş arası alt bölüm ve 36 yaş üzeri üst bölüm olmak üzere iki kategoriye ayrılacaktır.
Eserler 1 Haziran Perşembe - 20 Ekim 2023 Cuma tarihleri arasında teslim edilebilir. Karikatüristlerin yarışmaya katılabilmeleri için www.spiritodivino.cloud web sitesinin yarışma bölümüne kayıt olmaları, yarışma kurallarını indirmeleri ve ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmektedir. biçim.
Belirtilen son teslim tarihinden sonra ulaşan eserler kabul edilmeyecektir.
Yarışmanın süresi 1 Haziran Perşembe ile 20 Ekim 2023 Cuma günleri arasında planlanmıştır.
Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler: Tüm kuralları okuyun...>>
"KATILIM FORMU"nu doldurunuz...>>
ve çalışmayı jpg formatında yüksek çözünürlükte (300 dpi) yükleyin
Spirito di Vino 2023 24° Şarap dünyasında karikatüristler için Uluslararası Yarışma

Sanat. 1 – Yarışmanın Konusu:Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, şarap ve şarap kültürü dünyasına odaklanan hicivli karikatürlerin yazarlarına ödül vermek için “Spirito di Vino” adlı bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Sanat. 2 – Yarışmaya katılım:Yarışma, İtalya ve yurt dışından bireysel olarak gelen, 18 yaşını doldurmuş (2023 ve üzeri 18 yaşını dolduran) sanatçılara açıktır. Katılımcılar 18-35 yaş arası “küçük” ve 36 yaş üstü “üstü” olmak üzere iki kategoriye ayrılacaktır.
Sanat. 3 – Çalışma formatı ve gereklilikleri: Hiciv karikatürleri, siyah beyaz veya renkli herhangi bir teknikle manuel veya dijital olarak çizilebilir. Her katılımcının yalnızca bir çalışma gönderme hakkı vardır. El ile yapılan çalışmalar sayfanın köşesine (ön) veya arkasına yazarın ©Adı ve Soyadı yazılarak non-invaziv bir şekilde imzalanmalıdır.
Sanat. 4 – Eserlerin son teslim tarihi ve teslim tarihi: Eserler 1 Haziran Perşembe - 20 Ekim 2023 Cuma tarihleri arasında teslim edilebilir. Yarışmaya katılmak için karikatüristlerin www.spiritodivino.cloud web sitesinin yarışma bölümüne kayıt olmaları gerekmektedir, indirin yarışma kuralları ve kayıt formu.
Eserler www.spiritodivino.cloud web sitesine kayıt formu ile birlikte jpg formatında ve yüksek çözünürlükte (300 dpi) yüklenecektir.
Belirtilen son teslim tarihinden sonra ulaşan eserler kabul edilmeyecektir.
Sanat. 5 – İstisna: 1, 2, 3, 4. maddelerde belirtilen kurallara uymayan eserler kabul edilmeyecektir.
Sanat. 6 – Jüri üyeleri:Movimento Turismo del Vino, Giorgio Forattini, Alfio Krancic, Emilio Giannelli, Valerio Marini ve çizgi film, grafik ve yemek&şarap dünyasının önde gelen diğer şahsiyetleri gibi İtalyan hicivinin büyük ustalarından oluşan bir jüri seçti. Jürinin kararları tartışılmaz ve geri alınamaz.
Jüri, karikatüristlerin önerilen konuyu en iyi şekilde yorumlama kapasitelerini değerlendirecektir.
Sanat. 7 – Ödüller: Üç kazanana verilecek ödüller aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.
1° ödül - “under”: 78 şişe, 2° ödül - “under”: 54 şişe, 3° ödül - “under”: 30 şişe
1° ödül - “over”: 78 şişe, 2° ödül - “over”: 54 şişe, 3° ödül - “over”: 30 şişe
Avrupa dışındaki ülkelere nakliye garanti edilmez.
Sanat. 8 – Ödül töreni ve sergileme: Ödül töreninde jüri tarafından finale kalan eserler temsili bir mekanda düzenlenecek sergide sergilenecektir.
Sanat. 9 – Telif Hakkı: Karikatüristler, yarışmaya katılarak, Movimento Turismo del Vino'ya eserleri dijital materyallerde (web siteleri, sosyal ağlar, TV) - yalnızca yazarın belirtilmesi yükümlülüğü ile - çoğaltma, tanıtma ve tanıtma konusunda münhasır olmayan hak verir. programlar, çevrimiçi dergiler vb.), yarışmayla ilgili her türlü malzemede (broşürler, el ilanları, klasörler, davetiyeler, reklam panoları, alışverişçiler vb.), sergi kataloğunda, ayrıca kartpostallarda, takvimlerde ve posterlerde. Bu liste tam değildir ve sadece organizatörlerin eserleri kullanma yetkisine sahip olduğu olası yolların bazı örneklerini verir. Söz konusu eserlerin organizatörler tarafından kullanılması karikatüristlere herhangi bir gelir talebinde bulunma hakkı vermez. Katılımcılar, gönderilen eserlerin yazarları olduklarını garanti ederek, üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunulması durumunda organizatörlerin sorumluluğunu açıkça kaldırmaktadır. Bu tür yazarlar, sunulan eserlerin ilgili mevzuatı ihlal etmediğini, tüm hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenerek beyan ederler.
Sanat. 10 – Yarışma kurallarının onaylanması: Sanatçılar, yarışmaya katılarak, bu belgede belirtilen tüm koşulları ve maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini beyan ederler.

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2023© By Ismail Kar All right reserved.

.