REGULATION 15th SALÃO DE HUMOR HUMANA SAÚDE 25 NOVEMBER 2023

1 – ENTRIES: OCTOBER 25 TO NOVEMBER 25, 2023
The 15th Salão de Humor Humana Saúde is open to all graphic artists who wish to submit their own works. Each artist can register in one or more categories with a maximum of 5 (five) works in total, in the format of 30 x 40 cm (or 2900 pixels in height with proportional width and at least 250 dpi resolution). The artist can use any technique. The categories are: cartoon/charge, caricature, and comic strips. Comic strips should have only one page. If choosing comic strips, the artist can include up to 5 strips on the page. Entries will be exclusively made through the form available on the website: salaodehumor.com/inscreva-se, with a maximum size of 3 megabytes. The announcement of the winners will take place on December 16th.
2 – THEME:The theme of the 15th Salão de Humor Humana Saúde will be MOVEMENT (Physical Exercise and Sports Practices).
3 – SELECTION AND CHOICE OF AWARDED WORKS: The selection and choice of the awarded works, including the “Salãozinho” (Children’s Salon),will be carried out by a panel of artists designated by Humana Saúde and will consider originality and graphic quality.
4 – AWARDS:
1st place in the Movement theme (cartoon/charge): R$ 6,000.00 (six thousand Brazilian Reais).
2nd place in the Movement theme (cartoon/charge): RR$ 4,000.00 (four thousand Brazilian Reais).
Humana Saúde Caricature Prize: R$ 3,000.00 (three thousand Brazilian Reais). Free theme.
Humana Saúde Comic Strips Prize: R$ 2,500.00 (two thousand and five hundred Brazilian Reais) for the best comic strip. Free theme.
Internet Prize: R$ 2,500.00 (two thousand and five hundred Brazilian Reais). The Internet Prize will be chosen by online voters from December 2nd to December 6th through voting on the website: salaodehumor.com.
Regarding the values of the awards, tax deductions will apply.
5 – TRAVELING EXHIBITION: The best works may become part of the itinerant exhibition of the 15th Salão de Humor Humana Saúde. The selected artists automatically and freely grant the copyright of their work(s) for reproduction and publication on any medium for the promotion of the Salão de Humor Humana Saúde.
6 – CANCELLATION OF REGISTRATION AND LOSS OF AWARD The competing works must be the author’s own.
Professionals and amateurs can submit original works that have not been awarded in other graphic events up to the closing date of registration.
Single Paragraph: The Internet Prize follows the same rule as stated in the main text.
Therefore, professionals and amateurs can submit original works that have not been awarded in other events up to the closing date of registration.
If any participant is disqualified, the artist in the subsequent position will take their place and receive the prize, if applicable.
The works must bear the author’s signature.
The following individuals are not allowed to participate in this Humor Salon: Humana Saúde employees;
Relatives of Humana Saúde and Medimagem Group employees, regardless of the degree of relationship; Anyone involved in the organization of the event, directly or indirectly.
In case the award jury identifies fraud or plagiarism in any submitted work, they may cancel the awarded prize.
Along with the submitted works, the artist must attach the registration form filled out legibly and duly signed. A brief resume and a photo are also requested for cataloging in the Humana Saúde database and research. To ensure that your work is original, it is recommended that the artist check specialized websites to avoid coincidences of images, text, and/or situations with works already published in newspapers, magazines, or websites. In case of confirmed plagiarism, the work will be automatically disqualified.
The mere registration automatically signifies the participant’s agreement to all terms. Further information about the salon can be obtained at duvidas.marketing@athenasaude.com.br.
Single Paragraph: The mere registration obligates the artist to accept this regulation. The selected artists automatically grant the copyright of their work(s) for reproduction and publication on any medium, without restrictions, for the purpose of promoting the event.
The award results can be contested within four business days after the date of announcement of the winners, with relevant evidence of any irregularities committed by any of the participants.
7 – 6th HUMANA SAÚDE CHILDREN’S SALÃOZINHO DE HUMOR: Children between 6 and 12 years of age can participate.
Interested children can submit up to three original works in a maximum format of 30 x 40 cm (or 2900 pixels in height with proportional width and at least 250 dpi resolution), using any technique, and developed in the styles of cartoon/charge, caricature, or comic strips. Children can use any materials for their drawings.
Entries will be exclusively made through the form available on the website: salaodehumor.com/inscreva-se by clicking on the “SALÃOZINHO” category.
The first place winner will receive R$ 1,200.00, and the second place winner will receive R$ 800.00.
8 – GENERAL CONDITION: The awarded authors (including honorable mentions) transfer the Assignment of Copyright of their work(s) in accordance with Law No. 9,610 of February 19, 1988 (Copyright Law)
completely, universally, and definitively, in all usage modalities and free of charge, protected by the aforementioned law, regarding the awarded work(s), which become part of Humana Saúde’s assets for all rights purposes.
9 – TIMELINE:ENTRIES: OCTOBER 25 TO NOVEMBER 25, 2023.
SELECTION OF THE BEST WORKS: NOVEMBER 26 TO 27, 2023.
CHOICE OF THE AWARDED WORKS: NOVEMBER 28 TO 29, 2023.
INTERNET PRIZE VOTING PERIOD: DECEMBER 2 TO DECEMBER 6, 2023 (salaodehumor.com)
AWARD CEREMONY AND ANNOUNCEMENT OF WINNING WORKS: DECEMBER 16, 2023.
Have any questions?
Send an email to duvidas.marketing@athenasaude.com.br or click the button below.

REGULAMENTO 15º SALÃO DE HUMOR HUMANA SAÚDE 25 KASIM 2023
YÖNETMELİK 15. İNSAN SAĞLIĞI MİZAH SALONU 2023
1 – KAYIT : 25 EKİM – 25 KASIM
15. Humana Saúde Mizah Salonu, kendi çalışmalarını sunmak isteyen tüm grafik sanatçılarına açıktır. Her sanatçı, 30 x 40 cm formatında (veya 2900 piksel yüksekliğinde, orantılı genişlikte ve en az 250 dpi çözünürlükte) toplamda en fazla 5 (beş) eserle bir veya daha fazla kategoriye kayıt yaptırabilir. Sanatçı her türlü tekniği kullanabilir. Kategoriler şunlardır: karikatür/çizgi film, karikatür ve çizgi roman/şerit. Çizgi roman yalnızca bir sayfa uzunluğunda olmalıdır. Çizgi romanı seçerseniz sanatçı sayfaya en fazla 5 şerit yerleştirebilir. Kayıt yalnızca web sitesinde bulunan form kullanılarak yapılacaktır: salaodehumor.com/inscreva-se , maksimum 3 megabayt boyutunda. Kazananlar 16 Aralık'ta açıklanacak.
2 – TEMA:15. Humana Saúde Mizah Salonunun teması HAREKET (Fiziksel egzersiz ve spor uygulamaları) olacaktır.
3 – ÖDÜLLÜ İŞLERİN SEÇİMİ VE SEÇİMİ:Aralarında Salãozinho'nun eserlerinin de bulunduğu ödüllü eserlerin seçimi, Humana Saúde tarafından tanımlanan sanatçılardan oluşan bir panel tarafından gerçekleştirilecek ve özgünlük ile grafik kalitesi dikkate alınacak.
4 – ÖDÜLLER
Birincilik teması Hareket (çizgi film/çizgi film): 6.000,00 R$ (altı bin real).
İkincilik teması Hareket (çizgi film/çizgi film): 4.000,00 R$ (dört bin real).
Humana Saúde Karikatür Ödülü (ücretsiz tema): 3.000,00 R$ (üç bin real).
Humana Saúde Çizgi Roman/Şerit Ödülü (ücretsiz tema): En iyi çizgi romanı/şeridi yapan kişiye 2.500,00 R$ (iki bin beş yüz real).
İnternet Ödülü: 2.500,00 R$ (iki bin beş yüz real). İnternet Ödülü, 2-6 Aralık tarihleri ​​arasında internet kullanıcıları tarafından salaodehumor.com web sitesinde yapılacak oylamayla seçilecek.
Ödüle ilişkin tutarlarda vergi kesintisi yapılacaktır.
5 – GEZİCİ SERGİSİ
En iyi eserler, 15. Salão de Humor Humana Saúde'deki gezici serginin bir parçası olabilir. Seçilen sanatçılar, eserlerinin herhangi bir ortamda çoğaltılması ve yayınlanması için telif hakkını otomatik ve ücretsiz olarak, kısıtlamasız olarak devreder. Humana Saúde Mizah Salonu'nun tanıtımı.
6 – KAYIT İPTALİ VE ÖDÜL KAYBI HAKKINDA
Yarışmaya katılan eserler başvuru sahibinin kendisi tarafından yazılmalıdır;
Profesyoneller ve amatörler, kayıt kapanış tarihine kadar başka grafik etkinliklerinde ödüle layık görülmeyen özgün çalışmalar sunabilirler;
Tek Paragraf: İnternet Ödülü, kaputtakiyle aynı kuralı izler. Bu nedenle, profesyoneller ve amatörler, kayıt kapanış tarihine kadar başka etkinliklerde ödüle layık görülmeyen özgün eserler sunabilirler;
Herhangi bir katılımcının diskalifiye edilmesi durumunda, elenenden sonraki sıradaki sanatçı, varsa ödülünü alarak yerini alacaktır;
Eserler yazarın imzasını içermelidir;
Aşağıdaki kişiler bu Mizah Salonuna katılamaz:
Humana Saúde çalışanları;
derecelerine bakılmaksızın Humana Saúde ve Grupo Medimagem çalışanlarının akrabaları;
Etkinliğin organizasyonunda doğrudan veya dolaylı olarak yer alan herkes.
Ödül jürisi, yarışmaya katılan herhangi bir eserde sahtekarlık veya intihal tespit ederse, verilen ödülü iptal edebilir.
Sanatçının, tescilli eserlerinin yanı sıra, doldurulmuş, okunaklı ve usulüne uygun olarak imzalanmış kayıt formunu da eklemesi gerekmektedir. Humana Saúde veritabanında kataloglanması ve araştırılması için kısa bir özgeçmiş ve fotoğraf da talep edilmektedir.Çalışmalarınızın orijinal olduğundan emin olmak için, sanatçının özel web sitelerinde görüntü, metin ve/veya durum uyumu olup olmadığını kontrol etmesi önerilir. Başka biriyle yaptığınız çalışma halihazırda gazetelerde, dergilerde veya web sitelerinde yayınlanmışsa. İntihal doğrulanırsa çalışma otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
Basitçe kaydolmak, katılımcının tüm şartları kabul etmesini otomatik olarak yapılandırır. Salon hakkında diğer bilgiler: şüpheler.marketing@athenasaude.com.br
Tek Paragraf: Sadece kayıt olmak sanatçının bu düzenlemeleri kabul etmesini gerektirir. Seçilen sanatçılar, eserinin/eserlerinin telif hakkını, etkinliğin duyurulması amacıyla, herhangi bir ortamda çoğaltılması ve yayınlanması amacıyla, kısıtlamasız bir şekilde otomatik olarak devrederler.
Ödül sonucuna, kazananların açıklandığı tarihten itibaren dört iş gününe kadar, yarışmacılardan herhangi birinin yaptığı usulsüzlüklere ilişkin uygun kanıtlarla birlikte itiraz edilebilir.
7 – 6. İNSAN SAĞLIĞI MİZAH SALONU
6-12 yaş arası çocuklar katılabilir.
İlgilenenler, maksimum 30 x 40 cm (veya 2900 piksel yüksekliğinde, orantılı genişlikte ve en az 250 dpi çözünürlükte) formatta en fazla üç yayınlanmamış eser gönderebilirler; karikatür/karikatür, karikatür veya çizgi roman/şerit dillerinde geliştirilmiş ve herhangi bir teknikte. Çocuk çizim yapmak için herhangi bir malzemeyi kullanabilir.
Kayıt, yalnızca salaodehumor.com/inscreva-se web sitesindeki SALÃOZINHO kategorisine tıklayarak mevcut form kullanılarak yapılacaktır.
Birinci olan 1.200,00 R$, ikinci olan ise 800,00 R$ kazanacak.
8 – GENEL DURUM
Ödüllü yazarlar (mansiyonlar dahil), çalışmalarının Telif Hakkı Devirini, 19 Şubat 1988 tarih ve 9,610 Sayılı Kanun (Telif Hakkı Kanunu) uyarınca, her türlü kullanım biçiminde tam, evrensel ve kesin olarak devrederler. Ücretsizdir, Salão de Humor'da ödül alan ve tüm haklar açısından Humana Saúde'nin mirasının bir parçası haline gelen eser(ler)e atıfta bulunan yukarıda adı geçen kanunla korunmaktadır.
9 – PROGRAM
KAYIT: 25 EKİM - 25 KASIM 2023.
EN İYİ ESERLERİN SEÇİMİ: 26 - 27 KASIM 2023.
ÖDÜLLÜ İŞLERİN SEÇİMİ: 28 - 29 KASIM 2023.
İNTERNET ÖDÜLÜ İÇİN OYLAMA SÜRESİ: 2 - 6 ARALIK 2023 ( salaodehumor.com ).
ÖDÜLLER VE KAZANAN ÇALIŞMALARIN AÇIKLANMASI: 16 ARALIK 2023.

 

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2023© By Ismail Kar All right reserved.

.