III. Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması 25 Mart 2023

AMAÇ VE TEMASI:
Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak ve bu alanda kamusal bilincin gelişmesine katkıda bulunmayı kuruluş amaçları arasında sayan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası başlıklı karikatür yarışmasının 2023 temasını, Militarizm, Patriyarka ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği olarak belirledi.
Kadınlar üzerindeki erkek egemenliği, dünyanın her yerinde, her dönemde ve hayatın her alanında yüzyıllardır değişik biçimler alarak devam edegelmekte. Bu egemenlik, her ülkenin yerel kültürel izlerini taşısa da sonuçta o ülkelerin hakim egemenlik yapısının ihtiyaç duyduğu biçimde toplumsal cinsiyet normları geliştirmekte, bu sayede patriyarkal, yani ataerkil düzen her toplumsal yapının içinde güçlenerek devam etmektedir. 
20.yy. ın son çeyreğinden bu yana dünya üzerinde ve ülkemizde de güç kazanan kadın hareketleri, günümüze kadar inşa edilmiş toplumsal cinsiyet rollerine itirazlarını yükseltmekteler. Kadınlar önemli başarılar kazanmış olsalar da, binlerce yıllık patriyarkal egemenliğin kısa sürede değiştirilmesi kolay görünmüyor.
Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, bu yılki başlığı ile militarizmin egemen toplumsal cinsiyet normları ile ilişkisine dikkat çekerek, militarizmin mevcut erkeklik ve kadınlık rollerinden yararlanırken aynı zamanda onları nasıl pekiştirdiğinin görünür kılınmasını amaçlamaktadır.
Militarist uygulama ve söylemler, gündelik hayatımızda değişik biçimlerde var olsa da en çok savaşlar dolayısıyla görünür oluyor. Ve savaşlarda her zaman cephelerde ya da cephe gerisinde en çok kadınlar zarar görüyor. Militarizm ve savaşlar cinsiyetçi doğaları gereği kadınları hedef alıyor, onları savaşın bir nesnesi haline getiriyor. Kadınlar, tarih boyunca savaşlarda anne, eş, fahişe gibi roller üzerinden tarif edilirken, tecavüz, yerinden edilme, kaynaklara ulaşamama gibi şiddetin hedefi ve dezavantajlı konumların öznesi haline getirilmekte. Kadınlar ayrıca, savaş dönemlerinde ihtiyaç duyulan işgücünü tamamlamak üzere emek piyasasına ucuz işçi olarak sürülmekte, dönem sonlarında ise yeniden evlerine dönmeleri istenmekte. 
LGBTİ+ bireyler de militarizmin yok saydığı, hatta savaş dönemlerinde yok edilmesi gereken kişiler sayılarak her dönem, fiziki şiddettin hedefi haline getiriliyorlar. Özellikle son aylarda iktidarın sıklıkla nefret suçu işleyerek toplumdan dışlamaya çalıştığı LGBTİ+ bireyler, adeta yaşam mücadelesi veriyorlar. 
Savaş politikaları ile güçlenen militarizm, her ne kadar erkekliği “üstün” değerlerle tanımlasa da bu erkeklik rolleri de erkekler üzerinde yeni yük ve travmaların kaynağı olarak militarizmin cinsiyetçi yaklaşımlarının ayrı bir değerlendirme konusu olarak karşımıza çıkıyor.
Militarizm dünyada ve ülkemizde seslendirilen savaş politikaları ile toplumlar üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaya devam ederken, LGBTİ+ bireylerin ve kadınların mücadeleleri kendi kurtuluşlarının yanı sıra toplumsal kurtuluş ve barış umudunu büyütmemize olanak sağlıyor.
Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması dolayısıyla karikatür sanatçılarının, militarizm ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki farkındalığa katkı sağlayacağını umuyoruz.
ADAM-DER Yönetim Kurulu
---
3. MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA ÜTOPYASI KARİKATÜR YARIŞMASI
DÜZENLEYİCİ KURUM : Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği / ADAM-DER
TEMA: Militarizm, Patriyarka ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği (Yarışmanın amacını ve bu yılki temasını açıklayan metin ektedir)
SERGİ VE YARIŞMA KOŞULLARI:
1. Yarışma, tüm amatör ve profesyonel karikatüristlere açıktır.
2. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler tek bir e-posta ile gönderilecektir.
3. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Aksi durumda yarışma dışı bırakılacak ve sonradan anlaşıldığında ödülün geri verilmesi söz konusu olacaktır.
4. Teknik serbesttir. Eserler orijinal ya da baskıya uygun 300 dpi çözünürlükte ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile kabul edilecektir. Farklı formatlarda gönderilen; açılmayan ve açılamayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir.
5. Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30×40 cm. olmalıdır.
6. Katılımcılar, adının, soyadının, adresinin, e-postasının, fotoğrafının, telefon numarasının ve kısa bir özgeçmişinin yer aldığı Word dosyasını iletisim@adamder.org.tr adresine karikatürlerle birlikte göndermelidir
7. Karikatürler, en geç 25 Mart 2023 saat 23.59’a kadar iletisim@adamder.org.tr adresine gönderilmiş olmalıdır.
8. Yarışmanın ilk sonuçları 31 Mart 2023 tarihinde www.adamder.org.tr ’de açıklanacaktır.
9. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Ödül alan veya alamayan karikatürler kullanılabilir, yayınlanabilir. Bu kullanımlar için seçilen eserlere ayrıca ücret ödenmez. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler ADAM-DER arşivinde saklanacaktır.
10. Yarışmaya katılan eserlerin tümünün sergilenmesine, dijital veya basılı albüm yapılmasına tümüyle ADAM-DER karar verir.
11. Jüri tarafından seçilen eserler sergilenecektir. Ödül töreni ve Sergi açılışı 8 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olup, yer ve saati bu tarihten önce www.adamder.org.tr adresinden açıklanacaktır.
12. Yarışma ile ilgili açıklamalara, yarışma şartnamesine ve daha ileride yapılabilecek değişiklik ve duyurulara www.adamder.org.tr web sitesinden ulaşılabilir.
13. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
SEÇİCİ KURUL: 
1. Doç. Dr. Cem Güzeloğlu – Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi, Karikatürist
2. Çetin Ali Nergis – ADAM-DER YK Bşk. Tiyatro oyuncusu (İstanbul Düş Sahnesi)
3. Erhan Candan – Karikatürist (Leman Dergisi)
4. Gülay Batur – Karikatürist (Bayan Yanı Dergisi)
5. Meral Onat- Karikatürist
6. Suzan Acun – Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (Tiyatro Gaia)
7. Tuncay Akgün – Karikatürist (Leman Dergisi)
ÖDÜLLER: 
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 7.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 4.000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü: Yarışmacı adına düzenlenmiş Seçici Kurul Özel Ödülü belgesi (Seçici Kurulun uygun gördüğü sayıda)
Tüm yarışmacılara, mail ile katılım belgesi yollanacaktır

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2023© By Ismail Kar All right reserved.

.