2023 INTERNATIONAL HUMOUR GRAPHIC EXHIBITION July, 20, 2023
Dear Artist,
Greetings.
We sincerely invite all the artists all over the world to attend the contest. Your supports will make the contest more perfect.
Best regards.
The Committee of the 2023 INTERNATIONAL HUMOUR GRAPHIC EXHIBITION
Regulation
1. The Competition is open to all artist -- Caricaturist, Illustrator, Cartoonist, Printmaker and Painter around world regardless of nationality, age, sex, etc.
2. Theme: Science and Technology (Robot, AI, ChatGPT, Microchip, Internet of Things, Technology in Life, Technology in Work, Spacecraft, Remote Sensing Technique, Biotechnology……) 
3. Entries: At most 10 works .
4. The size of the works: maximum A3 (42cm × 30cm) .
5. Technique and medium of works are unlimited. Any painting, Print making, Traditional Chinese Painting, Oil painting, Watercolor, Crafts art will be accepted.
6. Produced using any technique, including computer graphics.Please send electronic copy of your work to the following email address: fecochina@163.com 
7. Works whether they have been awarded in other contests previously will be accepted.
8. Author's First name, Last name, Address, Email, Telephone number ,resume and photo (entry-form and biography) should be submitted with entries together. 
9. Authors should have full copyright and be responsible for all the legal responsibilities related to the productions copyright.
10. Deadline: July, 20, 2023
11. Due to the non profit nature of the Exhibition, the selected works will not be awarded financially. However, An catalog with the selected works will be edited,the organization undertakes to E-mail the catalog to the authors of the selected works .
12. Some of accepted works will be printed in a brochure, on posters, in the world press or other printed matter for the purpose of publicizing the exhibition without additional information and cost.
13. The works, as they are digital, do not need to be returned to the authors.
14. All the copyrights are reserved by the authors. Host unit may use some works on web site and other media for spreading exhibition and artists.
15. Participation in the exhibition means the complete acceptance of all the above conditions and agreements with jury's decision.
2023 ULUSLARARASI MİZAH GRAFİK SERGİSİ 20 Temmuz 2023

Sevgili Sanatçı,Selamlar.
Dünyanın her yerinden tüm sanatçıları yarışmaya katılmaya içtenlikle davet ediyoruz. Destekleriniz yarışmayı daha mükemmel hale getirecektir.
Saygılarımla.
2023 ULUSLARARASI MİZAH GRAFİK SERGİSİ Heyeti
Düzenleme
1. Yarışma, milliyet, yaş, cinsiyet vb. ne olursa olsun dünyadaki tüm sanatçılara - Karikatürist, İllüstratör, Karikatürist, Matbaacı ve Ressamlara açıktır.
2. Tema: Bilim ve Teknoloji (Robot, Yapay Zeka, ChatGPT, Mikroçip, Nesnelerin İnterneti, Hayatta Teknoloji, Çalışmada Teknoloji, Uzay Aracı, Uzaktan Algılama Tekniği, Biyoteknoloji……)
3. Girişler: En fazla 10 eser.
4. Eserlerin ölçüleri: maksimum A3 (42cm×30cm) .
5. Çalışmaların tekniği ve aracı sınırsızdır. Herhangi bir resim, Baskı, Geleneksel Çin Resmi, Yağlı boya, Suluboya, El Sanatları sanatı kabul edilecektir.
6. Bilgisayar grafikleri dahil herhangi bir teknik kullanılarak üretilmiştir. Lütfen çalışmanızın elektronik bir kopyasını aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz: fecochina@163.com
7. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış eserler kabul edilecektir.
8. Yazarın Adı, Soyadı, Adresi, E-postası, Telefon numarası, özgeçmişi ve fotoğrafı (giriş formu ve biyografi) yazılarla birlikte gönderilmelidir.
9. Yazarlar, tam telif haklarına sahip olmalı ve eserlerin telif haklarıyla ilgili tüm yasal sorumluluklardan sorumlu olmalıdır.
10. Son başvuru tarihi: 20 Temmuz 2023
11. Serginin kar amacı gütmemesi nedeniyle seçilen eserlere maddi bir ödül verilmeyecektir. Ancak, seçilen eserler ile bir katalog düzenlenecektir, organizasyon seçilen eserlerin yazarlarına kataloğu e-posta ile göndermeyi taahhüt eder.
12. Kabul edilen eserlerden bir kısmı sergiyi tanıtmak amacıyla ek bilgi ve maliyet gerektirmeden broşür, afiş, dünya basını veya diğer basılı materyallerde basılacaktır.
13. Eserler dijital olduklarından yazarlarına iade edilmeleri gerekmemektedir.
14. Tüm telif hakları yazarlara aittir. Ev sahibi birim, sergi ve sanatçıları yaymak için web sitesinde ve diğer ortamlardaki bazı çalışmaları kullanabilir.
15. Sergiye katılım, yukarıdaki tüm koşulların ve sözleşmelerin jüri kararı ile eksiksiz olarak kabul edilmesi anlamına gelir.

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2023© By Ismail Kar All right reserved.

.