Updated/Sayfanın Yenilenme Tarihi: 20.05.2011

WORLD SIMILAR CARTOONS   DÜNYADAKİ BENZER KARİKATÜRLER

Note : The cartoons we are going to publish in Karcomics Magazine this pages are those examples from Cartoon Art which are similar to each other... 
By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone...
We aim only and only at showing the similarities in the Cartoon Art and preventing their repeat...
To act in accordance with the terms of this idea of this page is open to everyone that contributed to the art of caricature Thank you to everyone.
.
Not : Karcomics Karikatür ve Mizah Dergimizin bu sayfalarında yayınladığımız karikatürler,Karikatür Sanatındaki benzer karikatürlerden oluşmaktadır... 
Konu veya çizgi benzerliği olan karikatürleri yayınlamamızdaki amaç herhangi bir tartışma ortamı yaratmak ve kimseyi suçlama amacını taşımamaktadır...
Bu sayfaların tek amacı Karikatür Sanatındaki benzerlikleri ortaya çıkartmak ve tekrarlanmasını önlemektir...
Bu düşünceler doğrultusunda hareket etmek şartıyla bu sayfalar herkese açık olup Karikatür Sanatına emeği geçen herkese şimdiden teşekkürler...

Ps: Please,click on thumbail to view the  "SIMILAR CARTOONS" full size ,thanks..

Not: "BENZER KARİKATÜRLER"i büyük olarak görebilmeniz icin lütfen üzerlerine tıklayınız,tesekkürler...

The 2nd INTERNATIONAL MANISA - MESIR CARTOON CONTEST,TURKEY 

The declaration and final decision of the jury: 
Dear Cartoonists, 
Unfortunately our short list was not formed of completely fresh works. 
During the selection, some cartoons with excellent graphics did not get points from the majority of the jury members, because of their very abstract ideas. 
Some works with good contents were eliminated because of their insufficient techniques. 
In the end, some works even with their successful graphics and ideas, couldn’t get any award, because of their pessimistic messages. 
The 13th paragraph of the rules of the contest was as below: 
“Jury will meet on February 9th, 2009 and on the same day; the winner cartoons will be declared and will be published on the Internet. The results will become definite on the 20th of February 2008. Other objections to decisions of the jury will not be accepted.” 

The aim of this article is to state that the jury can cancel a prize if there are serious denunciations of similarities with some previous works. 
Because of this article, we waited until today to answer the discussions about the results of our contest. This decision is definite. 
After the first announcement of the results, we have received some warnings by the internet with the examples. We thank all the people who have helped us. 
Our members have followed the process, have checked the examples and after the correspondences, they come to this decision: 
“1- For the cartoon which was selected the third, although the elements of the cartoon are similar to another cartoon, the events and the messages are clearly different. In the other cartoon, a malicious child is playing happily, but in our candidate cartoon the child’s occupation is in vain. 
2- Whereas, the cartoon which was selected the second, is seriously similar to the other example.The sign @ has been transformed by both of the artists into a wall which is the only and the common humor material of the two cartoons. (Even though in the wall the actions of each cartoon are different.) 
Because of this, our jury decided to cancel the second prize. This cancellation is neither an accusation of plagiarism nor should be perceived as a punishment. 
We understood later that the idea of this cartoon was not a new invention; we must show respect to the spirit of the contests and to the rights of priority. 
This decision is the result of unwanted chancy similarity in cartoons. 
We are sure and that Mr. Sergey Sichenko had no bad intentions and he will understand this situation. 
We thank him for taking part in our contest. “ 
The final result: 1st Prize : Rumen Dragostinov-Bulgaria, 3rd Prize : Jaksa Vlahovic- Serbia, 2nd Prize is cancelled by the jury. 

Jury Members: 
Tonguc Yasar-Turkey, Natasa S. Kostovska-Macedonia, Grzegorz Szumowski-Poland, Javad Alizadeh-Iran, Eray Ozbek-Turkey, Cem Koc-Turkey. 

2nci Uluslararası Manisa-Mesir Karikatür Yarışması'nda İptal Karikatürler/similar-Cancelled Cartoons...

Jürinin açıklaması ve son kararı:
Sayın Karikatürcüler,
Ne yazık ki, yarışmamızda kazanan karikatürler, tümüyle taze eserlerden oluşamadı.
Seçimler sırasında, mükemmel grafikleri olan, bazı eserler, çok soyut fikirleri dolayısı ile jüri çoğunluğundan puan alamadılar.
Bazı iyi içerikliler de yetersiz teknikleri yüzünden elendiler.
En sonda, hem grafikleri, hem de fikirleri ile başarılı bazı eserler de, bu kez kötümser mesajları yüzünden ödül alamadılar.
Şartnamenin 13üncü paragrafı şöyleydi:
“ Seçici kurul, 09 Şubat 2009 Pazartesi günü toplanacak ve uygun görülen eserler aynı gün duyurularak, internette yayınlanacaktır. Sonuç 20 Şubat 2009 da kesinleşecektir. Kurulun kararına başkaca itiraz edilemez.”

Bu maddenin amacı, ciddi benzerlik ihbarları olursa, jüriye, bir ödülün iptal edilebilmesi olanağını tanımak idi. Bu madde gereğince, yarışmamız sonuçları hakkındaki tartışmaları yanıtlamak için bugünü bekledik. Bu karar kesindir.
İlk sonuçların açıklanmasından sonra, internetten ve örneklerle bazı uyarılar aldık. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz.
Üyelerimiz gelişmeleri izlediler, örnekleri incelediler ve yazışmalardan sonra şu karara vardılar:
“ 1- Üçüncü seçilen karikatür için, öğeler benzerdir ancak olay ve mesaj açıkça farklıdır. Öteki karikatürde, habis bir çocuk neşe ile oynarken, aday karikatürümüzdeki çocuk, umutsuz bir uğraş içindedir.
2- Halbuki, ikinci seçilen karikatür diğer örnekle ciddi surette benzeşmektedir. @ işareti, her iki sanatçı tarafından duvar haline getirilmiştir. Tek ve ortak mizah malzemesi budur. (Duvarın içindeki eylemler farklı olsa da.)
Bu yüzden jürimiz,
ikinci ödülü iptal etmeye karar vermiştir. Bu iptal, asla bir çalıntı suçlaması ya da bir ceza olarak algılanmamalıdır.
Bu fikrin yeni bir buluş olmadığını sonradan anladık. Yarışmaların ruhuna ve öncelik hakkına saygı göstermek zorundayız. Bu karar bunların ve arzu edilmeyen rizikolu benzerliklerin sonucudur.
İnanıyoruz ki kötü bir niyeti olmadığına inandığımız Mr. Sergey Sichenko da bunu anlayışla karşılayacaktır. Yarışmamıza katıldığı için kendisine teşekkür ederiz.”
Son Karar:
1inci Ödül: Rumen Dragostinov-Bulgaristan,
3üncü ödül: Jaksa Vlahovic- Sırbistan,(2nci Ödül, Jüri tarafından iptal edilmiştir.)

Jüri üyeleri: Tonguç Yaşar-Türkiye, Natasa S.Kostovska-Makedonya, Grzegorz Szumowski-Polonya, Javad Alizadeh-İran, Eray Özbek-Türkiye, Cem Koç-Türkiye. 

ana sayfa -  home

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2011© By Ismail Kar All right reserved.