Amasya Belediyesi 10 Uluslararası Karikatür Yarışması / Türkiye 02 Nisan 2019

KONU: HAYATA ESTETİK KATIN
Estetik, sadece dış güzellik ya da duygusal bir güzellik değil duygu, zihin ve fikirsel bir birleşimdir. Bu konu üzerine pek çok tanım yapılmıştır. Sanat tanımlarında yer alan estetik kavramı bir milletin diğer milletlerle ayırıcı vasfını ortaya koymaktadır. Ecdadımızın icra ettiği sanatın Türk sanat tarihi içindeki tartışılmaz ayrıcalığı ilk, standart ve uyumlu bir üslup geliştirmiş olmasında gizlidir.
Geçmişte ortaya konan eserlerin en büyüğünden en küçüğüne her eserinin estetik kaygı gözetilerek ortaya çıkarıldığı göze çarpmaktadır. İçinde bulundukları zaman ve coğrafyaya göre karakteristik özellikleri bulunan nadide eserler meydana getirmişlerdir. Günümüzde ise bize miras kalan bu estetik anlayışın yavaş yavaş azalmaya başladığını üzülerek görmekteyiz.
“HAYATA ESTETİK KATIN“ konulu karikatür yarışmamız ile asıl amaçladığımız estetik özelliklerle donanmış o ihtişamlı eserleri bir nebze olsun canlandırmaktır. Hayatımızda olması gereken bu estetik yoksunluğun nasıl giderilmesi gerektiği ile ilgili anlatacağınız karikatür çalışmalarınızı bekliyor ve başarılar diliyoruz.
SON KATILIM TARİHİ:
02 Nisan 2019 Salı günü mesai bitimine kadardır. 
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Yarışma ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
2. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren karikatürler yarışma dışı kalacaktır.
3. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
YARIŞMAYA KATILACAK KARİKATÜRLERDE ARANACAK NİTELİKLER
1. Çizim tekniği serbesttir. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imza) olması gerekmektedir.
2. Karikatür boyutları en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu katılımcı olacaktır.
4. Yarışmacılar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kısaca özgeçmişlerinden bahsedeceği (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.
5. Yarışmacılar en fazla beş (5) adet karikatür gönderebilirler.
ESERLERİN TESLİMİ
1. Her bir eserin arka yüzünde katılımcıların bilgileri yer almalıdır. ( Adı, Soyadı, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. 18 yaş altı genç katılımcılar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katılımcıların başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri gerekmektedir.
3. Katılımcılar eserlerini yalnızca Belediyemizin belirlemiş olduğu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Eserin gönderileceği zarfın üzerine “Amasya Belediyesi 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’’ yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 10 Nisan 2018 Salı tarihine kadar gönderilmelidir.
5. Amasya Belediyesinin Şartnamenin İletişim bölümünde bulunan Adresine; posta-kargo ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Şartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaştırılmalıdır.
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 5.000 TL
İkincilik Ödülü : 3.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL
Mansiyon (3 Adet) : 1000 TL
Mansiyon (15-18) Yaş Arası (3 Adet)* : 750 TL
Mansiyon (09-14) Yaş Arası (3 Adet)* : 500 TL
*Mansiyonların 6 tanesi 18 Yaş altı Genç çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir.
SEÇİCİ KURUL
• Osman AKBAŞ
(Amasya Belediyesi Başkan Yardımcısı )
• Savaş ÜNLÜ
(Jüri Koordinatör -Mizah Yazarı
• Şevket YALAZ
(Karikatürist)
• A.Kadir USLU
(Karikatürist)
• Mehmet SELÇUK
(Karikatürist, temsilci)
• Altan ÖZESKİCİ
(Karikatürist)
• Yusuf KOT
(Karikatürist- KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ)
YARIŞMA TAKVİMİ
1. 02 Nisan 2019 Salı günü mesai bitimine kadardır.
2. Jüri değerlendirme toplantısı 20 Nisan 2019 Cumartesi günü yapılacaktır.
3. Yarışma sonuçları 22 Nisan 2019 Pazartesi tarihinde açıklanacaktır.
4. Ödül töreni Amasya Belediyesinin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.
SON HÜKÜMLER
1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, (konaklama ve ulaşım dâhil) Net 1.750 TL dir. ( Bu ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısına verilmez. )
2. Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerinin Ulaşım ve konaklama bedeli Amasya belediyesi tarafından karşılanacaktır.
3. Yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
4. Amasya dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların şahsına ait ulaşım (otobüs), konaklama ve ağırlama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.) Ödül kazandığı halde törene katılamayanların ödülleri yarışmacıların adreslerine gönderilecektir.
5. Yurtdışından katılmış ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karşılanacaktır.
6. Para ödülü kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafımıza ulaştırdıkları banka IBAN numarasına havale yapılacaktır. Hak sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)
7. 18 yaş altı ödül kazanan katılımcılarımızın ve velisi olan bir kişinin konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacaktır.
8. Ulaşım masrafları için otobüs bileti gidiş-dönüş olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alınarak hesaplanır.
9. Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından AMASYA BELEDİYESİ’DE faydalanır.
10. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Amasya Belediyesi tarafından kültürel amaçlı kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir.
11. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Amasya Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.
12. Yarışma sonunda ödül, mansiyon kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Amasya Belediyesi’ne ait olacaktır.
Amasya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir Amasya Belediyesi, karikatürlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
13. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez.
14. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
İLETİŞİM:
Yarışma Koordinatör : Yasin Emre ŞAHİN
Tel : 0 358 212 01 27( Dış Hat )
Santral : 0 358 212 01 28 Dahili: 314
Adres : Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
55 Evler Mahallesi
Mehmet Varinli Caddesi
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası
No: 95-101
05100/ AMASYA
Web : http://www.amasya.bel.tr

Amasya Belediyesi Karikatür Yarışması Katılım Formu