KARCOMICS MAGAZINE Banner

World Amateur-Professional Karcomics Cartoonists & Humourists

A

C.V./Biography/Özgeçmiş

Ahmet Rifat EFENDİ 

  1893 yılında Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde doğan Ahmet Rifat Efendi,Lefkoşa'daki "Sultani Mektebi"ni bitirdikten sonra İstanbul'a giderek "Darül-Fünun"da bir süre Tıp eğitimi yaptı.Ancak Balkan Savaşı'nın başlaması nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.Dönemin "İdadi Okulu"nda (Şimdiki Lise) resim öğretmenliği yaptı. Arkadaşı Evkaf Murahassı Kemal Bey'in İngilizce kitaplardan yaptığı çevirileri yardımıyla ve kendi kişisel çabalarıyla mühür ve klişe yapmayı öğrendi. Zamanla bu uğraşı geliştirerek profesyonel anlamda klişeci olup bu sanatı kendine meslek edindi. O dönemlerde Kıbrıs'ın tek klişecisi idi. "Davul" ve "Ses" gazetelerinde gazeteci ve karikatürcü olarak çalıştı.Klişeciliği kendi buluşlarıyla ve güneş ışığı yardımıyla camdan çinkoya resimler çıkartarak gerçekleştirdi. Ayni zamanda Kıbrıs'taki İngiliz Hükümeti'nin (1887-1960) özel mühürcüsü olarak görev yaptı. Özel zevkleri arasında saatçilik, keman çalma ve sinemacılık gelmekteydi. Okuyup araştırmaya ömrünün son zamanına kadar önem verdi. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Ahmet Rifat Efendi 83 yaşında hayata veda etti (1975).

Address:

Ahmet Rifat EFENDİ 
KIBRIS TURK KARIKATURCULER DERNEGI -TURKISH CYPRIOT CARTOONISTS ASSOCIATION P.K.87 LEFKOSA-KIBRIS ( VIA TURKEY) TEL&FAX:+(392)22 86 592 

cakmak@north-cyprus.net 

http://www.kibriskarder.8m.com/8.html

Ahmet Rifat EFENDİ's Cartoon Examples...

 

 

ana sayfa  

 home

ismailkar e-mail

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2008© By Ismail Kar All right reserved.