THE 6TH GOLD PANDA INTERNATIONAL CARTOON AND ILLUSTRATION COMPETITION / @ 1 of December, 2022

Dear Artist, Greetings!
Welcome to participate in THE 6TH GOLD PANDA INTERNATIONAL CARTOON AND ILLUSTRATION COMPETITION!
I'm looking forward to: you bring me a surprise!
We sincerely invite all the artists all over the world to attend the competition.
Best regards.
The committee of THE 6TH GOLD PANDA INTERNATIONAL CARTOON AND ILLUSTRATION COMPETITION
/ 14 Eki 2022 07:31
-
THE 6TH GOLD PANDA INTERNATIONAL CARTOON AND ILLUSTRATION COMPETITION
1. Participation: The competition is open to all artists (Picture book artist,Illustrator, Cartoonist, Comic artist, Caricaturist, Animator, sculptor, installation artist, designer,Printmaker and Painter) regardless of nationality, age, sex, etc.
2. Theme
A) RABBIT (Chinese zodiac)
B) BOOK
C) Panda / Free theme
You can choose any theme.
3. Entries
1) The works whether they have been awarded in other contests previously will be accepted.
2) Produced using any technique, including computer graphics.
3) The maximum 12 entries should be submitted for each category.Work is only allowed in Chinese or English. Words can't appear in works. If you need to writing, must be in English(or Chinese), writing the other a piece of paper .English(or Chinese) words according to the serial number order of works to write clearly.
4) The works should be accompanied by the author's resume and photo (or caricature).
5) First name, Last name, Address, Email, Telephone number should be written on the Entry form. Please specify in Email: “6TH Gold Panda”
6) Technique and medium of works are unlimited. Any painting, Print making, Traditional Chinese Painting, Oil painting, Watercolor, Animation,Video,Crafts art or sculpture will be accepted.
7) Size of work : A3
297mm X 420mm.
4. Entry Form: The self made entry form is accepted.Each author must enclose the entry form, filled in every part and duly signed. 
The registration form – must be sent back signed and scanned, together with the caricatures to : hongtuart8@163.com (or
hongtucp@163.com)
5. Deadline
1 of December, 2022.
6. Judgment
1) The jury is composed of experts invited by the organizing committee.
2) The jury meeting will be held on February, 2023.
3) The committee will announce the result on May, 2023 on web site. At the same time organizer will contact the winning artists via email.
7. Prizes
1) Gold Panda prize
1: CatalogDigital + CertificateDigital
2) Silver Panda prize2: CatalogDigital + CertificateDigital
3) Copper Panda prize3: CatalogDigital + CertificateDigital) 
4) Selected prize60: CatalogDigital + CertificateDigital
8. Copyright:Explicitly participators have whole copyright for their entries. The committee has the right to use all the submitted works to spread competition on media, websites, posters, post cards, advertisements, etc.
9. Catalog: The authors whose works has been selected will receive one copy of the catalog
Digital made for the competition.
10. Provisions
1) The submitted works will not be returned. They will be exhibited and displayed in International Museum of Humorous Art. 
2) Participation in the contest means the complete acceptance of all the above conditions and agreements with jury's decision.
For Information Email: hongtuart8@163.com hongtucp@163.com

6th altın PANDA Katılım Formu İçin Tıklayın..>>>

6. Altın Panda Uluslararası Karikatür ve İllüstrasyon Yarışması / @ 1 Aralık 2022

Sevgili Sanatçı, Selamlar!6. ALTIN ​​PANDA Uluslararası karikatür ve İllüstrasyon Yarışmasına katılmaya hoş geldiniz!
Dört gözle bekliyorum: bana bir sürpriz getirdin!
Dünyanın dört bir yanındaki tüm sanatçıları yarışmaya katılmaya içtenlikle davet ediyoruz.
Saygılarımla.

 14 Eki 2022 07:31
-
1. Katılım: Yarışma milliyet, yaş, cinsiyet vb. fark etmeksizin tüm sanatçılara (Resimli kitap sanatçısı, İllüstratör, Karikatürist, Çizgi Roman sanatçısı, Karikatürist, Animatör, heykeltıraş, enstalasyon sanatçısı, tasarımcı, Baskıcı ve Ressam) açıktır.
2. Tema/Konu:
A) TAVŞAN (Çin burcu)
B) KİTAP
C) Panda / Serbest konu
* Ya da sizin belirlediğiniz herhangi bir konu seçebilirsiniz.
3. Girişler
1) Daha önce başka yarışmalarda ödül almış eserler kabul edilecektir.
2) Bilgisayar grafikleri dahil herhangi bir teknik kullanılarak üretilmiştir.
3) Her kategori için en fazla 12 giriş yapılmalıdır. Çalışmalara yalnızca Çince veya İngilizce olarak izin verilir. Eserlerde kelimeler görünemez. Yazmanız gerekiyorsa, İngilizce(veya Çince) olmalı, diğer bir parça kağıda yazmalısınız.İngilizce(veyaÇince) kelimelerin sıra numarasına göre işlerin net bir şekilde yazılması.
4) Eserlere yazarın özgeçmişi ve fotoğrafı (veya karikatürü) eşlik etmelidir.
5) Katılım formunda Ad, Soyad, Adres, E-posta, Telefon numarası yazılmalıdır. Lütfen E-postada belirtin: “6. Altın Panda”
6) Teknik ve çalışma ortamı sınırsızdır. Herhangi bir resim, Baskı yapımı, Geleneksel Çin Resmi, Yağlı boya, Suluboya, Animasyon, Video, El Sanatları sanat veya heykel kabul edilecektir.
7) İşin boyutu : A3
297mm X 420mm.
4. Giriş Formu: Kendi kendine yapılan katılım formu kabul edilir. Her yazar, her bölümü doldurulmuş ve usulüne uygun olarak imzalanmış olan katılım formunu iliştirmelidir.
Kayıt formu - karikatürlerle birlikte imzalı ve taranmış olarak hongtuart8@163.com (veya : hongtucp@163.com ) adresine geri gönderilmelidir.
5. Son Tarih
1 Aralık 2022.
6. Yargı
1) Jüri, düzenleme kurulu tarafından davet edilen uzmanlardan oluşur.
2) Jüri toplantısı Şubat 2023'te yapılacaktır.
3) Kurul, sonucunu Mayıs 2023 tarihinde internet sitesinde ilan edecektir. Aynı zamanda organizatör kazanan sanatçılarla e-posta yoluyla iletişime geçecektir.
7. Ödüller
1) Altın Panda ödülü
1: KatalogDijital + SertifikaDijital
2) Gümüş Panda ödülü2: KatalogDijital + SertifikaDijital
3) Bakır Panda ödülü3: KatalogDijital + SertifikaDijital
4) Seçilen ödül 60: KatalogDijital + SertifikaDijital
8. Telif hakkı: Açıkça katılımcılar, girişleri için tüm telif hakkına sahiptir. Komite, gönderilen tüm çalışmaları medya, web sitesi, afiş, kartpostal, reklam vb. alanlarda rekabeti yaymak için kullanma hakkına sahiptir.
9. Katalog: Eserleri seçilen yazarlara yarışma için hazırlanan “Dijital” kataloğun bir kopyası verilecektir.
10. Hükümler
1) Gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Uluslararası Mizah Sanatları Müzesi'nde sergilenecek ve sergilenecektir.
2) Yarışmaya katılım, yukarıdaki tüm koşulların ve anlaşmaların jüri kararıyla tamamen kabul edilmesi anlamına gelir.
Bilgi için E-posta: hongtuart8@163.com hongtucp@163.com

THE 6TH GOLD PANDA Entry form of Click Here...>>>

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2022© By Ismail Kar All right reserved.

.